شنبه, 06/31/1397 - 11:45

سه گروه جهادی با احصاء مسائل و مشکلات مربوط به محلات الله آباد ، شرف آباد و فیروزآباد در مرکز استان و 15 شهرستان کرمان خدمت رسانی و ارائه مشاوره دادند