سه شنبه, 01/27/1398 - 13:28

اردوی جهادی ۲ روزه سپاهیان شهرستان رابر

سرهنگ دوم پاسدار مصطفی امام بخش فرمانده سپاه شهرستان رابر، در راستای طرح های محرومیت رسانی و خدمت رسانی سپاه، در رابراز تعداد ۱۸ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و افراد بی سرپرست و همچنین ۲ واحد مسکونی برای معلولین بهزیستی توسط سپاه شهرستان در حال ساخت خبرداد.