شنبه, 07/05/1399 - 10:23 kerman-admin

ایجاد کارگاه خیاطی از طریق صندوق قرض الحسنه شهید پور جعفری

ایجاد کارگاه خیاطی تولیدی سادات با مدیریت سرکار خانم سلجوقی از طریق صندوق قرض الحسنه شهید پور جعفری

کارگاه خیاطی تولیدی سادات با مدیریت سرکار خانم سلجوقی با اخذ وام اقتصاد مقاومتی از بسیج سازندگی، راه اندازی گردیده که در مراحل اولیه با استفاده از چرخ های خیاطی قدیمی ومعمولی شروع بکار نموده ودر ادامه با راه اندازی صندوق قرض الحسنه اشتغال زا شهید پورجعفری که اعضای این صندوق شامل خانم های سرپرست خانوار یا بد سرپرست یا دارای بیماریهای خاص می باشند ، با پرداخت وام به اعضای این صندوق توانسته بیش از10 اشتغال در مدت یکسال برای این اعضا ایجاد نموده همچنین قابل ذکر است آموزش ومهارت در این رشته توسط ایشان به هنرجویان واعضای این صندوق ارائه می شود وآنها بعد از تکمیل دوره ودریافت وام از صندوق اقدام به خرید چرخ خیاطی کرده ودرگارگاه ویا درمنزل شروع بکار می نمایند. خانم سلجوقی اظهار داشتند که صددرصد  سفارشات این کارگاه در راستای دوخت لباس ها و پوشش اسلامی انجام می پذیرد.