چهارشنبه, 07/23/1399 - 08:49 kerman-admin
بازدیدسردار زهرایی از کارگاه های اقتصادمقاومتی خردوکوچک کرما

بازدیدسردار زهرایی از کارگاه های اقتصادمقاومتی خردوکوچک استان کرمان

بازدیدسردار زهرایی از کارگاه های اقتصادمقاومتی خردوکوچک شهرک اقتصادی سدیدکرمان

بازدیدسردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور بهمراه دکترالله بداشت جانشین ایشان وسرهنگ جلالی مسئول بسیج سازندگی استان کرمان وجمعی ازمدیران بسیج سازندگی استان از کارگاه های خرد وکوچک اقتصاد مقاومتی که توسط بسیج سازندگی ایجاد یا احیاء شده اند درشهرک اقتصادی سدید استان کرمان