اردوی جهادی

شنبه, 08/18/1398 - 12:10

اردوی جهادی بسیجیان حوزه مقاومت حضرت رسول(ص) شهرستان رفسنجان در روستای آلبو مروح شهرستان حمیدیه (اهواز)