حضور گروه های جهادی رفسنجان برای ساخت حمیدیه خوزستان

شنبه, 05/26/1398 - 11:40

نیروهای جهادی رفسنجان در دو روستا در ۲۵ و ۲۸ کیلومتری شهرستان حمیدیه استان خوزستان در ساخت منازل سیل زدگان مشارکت دارند.